Tietosuoja

Laadittu 23.2.2013
Henkilötietolaki (523/99) §10

1. REKISTERINPITÄJÄ
Mentorii Oy
Rautiaisentie 2 A 2
02660 Espoo
aivoapina@aivoapina.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Tomi Ilvessalmi
Mentorii Oy

3. REKISTERIN NIMI
Aivoapina.fi:n asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Aivoapina.fi:n asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Aivoapina.fi:n markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää asiakkaista vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen. Mikäli asiakas on kirjautunut Facebook-palvelun avulla, hänestä voidaan tallentaa myös muita tietoja, kuten sukupuoli ja ikä. Lupa näiden tietojen luovuttamiseen kysytään Facebook-kirjautumishetkellä.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Rekisterin tietosisältö saadaan asiakkaalta itseltään. Rekisteriin tallentuu myös tietoja siitä, miten asiakas on käyttänyt Aivoapina.fi-palvelua.

7. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille.

8. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin tiedot kerätään palvelimelle, joka on salasanoin ja muuten teknisesti suojattu. Rekisterin tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka on tiedossa ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tehtävän tai roolin vuoksi tarve lukea rekisterin sisältöä.

9. REKISTERIN TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja henkilöllisyytensä todistaen. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasoista vastaavalle.