Luvut ja laskutoimitukset

Kymmenjärjestelmä
Kymmenjärjestelmän avulla on helppo kirjoittaa suuria lukuja. Se perustuu siihen, että laskettavat oliot jaetaan lukuun kymmenen perustuviin joukkoihin. Joukon koko voi olla kymmenen, sata, tuhat, tai vielä suurempi kymmenen monikerta. Ylärajaa ei ole.

Lasketaan esimerkiksi näiden neliöiden määrä ja esitetään tulos kymmenjärjestelmän avulla. Tehtävä helpottuu, kun järjestämme neliöt kymmenen neliön joukkoihin. Kymmenen joukkoja saadaan kokoon neljä. Joukkojen ulkopuolelle jää kahdeksan neliötä.

Neliöiden lukumäärä kirjoitetaan käyttämällä numeroita neljä ja kahdeksan. Lukumme on neljäkymmentäkahdeksan. Se on esitetty kymmenjärjestelmää käyttäen. Kahdeksan kuvaa ykkösten lukumäärää ja neljä kymmenten lukumäärää.

Tarkastellaan vielä suurempaa lukua. Tässä luvussa ykkösiä on kaksi ja kymmeniä seitsemän. Seuraava numero kertoo satojen määrän. Tässä luvussa niitä ei ole, joten numero on nolla. Tuhansia on yksi, kymmeniä tuhansia on kolme, ja satoja tuhansia on yksi. Lukumme on satakolmekymmentäyksituhatta ja seitsemänkymmentäkaksi.

Muista että kymmenjärjestelmässä numeron paikka kertoo numeron merkityksen. Luvun alkuun kirjoitettu kakkonen kuvaa suurempaa määrää kuin luvun loppuun kirjoitettu kakkonen.

Samasta syystä nollia ei saa jättää pois muiden numeroiden välistä, koska silloin nollaa edeltävät numerot joutuvat väärin paikkoihin ja luku luettaisiin väärin.

Jos luku noudattaa kymmenjärjestelmää, se voidaan jakaa osiin, jotka ovat helposti laskettavissa yhteen. Esimerkkiluvussamme satojatuhansia on yksi. Kymmeniätuhansia on kolme, yhteensä kolmekymmentätuhatta. Tuhansia on yksi. Satoja on nolla, joten niistä summaan ei kerry mitään. Summan viimeiset termit ovat seitsemänkymmentä ja kaksi. Mikä tahansa kymmentä suurempi luku voidaan kirjoittaa tällaisen yhteenlaskun muodossa.

(Äsken luit oppituntivideon käsikirjoituksen. Katso video, niin opit asian! Alla voit kysyä apua, jos jotain jäi epäselväksi.)

Tähän oppituntiin ei tällä hetkellä liity harjoitustehtäviä. Mutta niitä on tulossa palveluun myöhemmin!

Tämä oppitunti edellyttää:

Tämä oppitunti on edellytys näille:

Aivoapinan verkkokaupasta fanihintaan paidat, mukit, juomapullot, kuoret mobiililaitteille ynnä muuta! Tutustu!
comments powered by Disqus